Bài & Ảnh: GB Đức Hoàng

Dòng Camillo: Thánh lễ Tạ ơn 25 năm hiện diện tại Việt Nam

Tá viên mục vụ bệnh nhân phải sống với tâm tình và thái độ thờ phượng Chúa trong nhà Tạm này, thờ phượng Chúa đang hiện diện nơi các bệnh nhân, những người nghèo.

Giáo xứ Đồng Tiến: Lễ xức dầu bệnh nhân

Giáo xứ Đồng tiến đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, và cầu nguyện cho các bệnh nhân vào lúc 10g30 sáng Chúa nhật 04.6.2017.

Curia Phú Thọ 2: Đại hội Acies Legio Mariae

Ngày hôm nay, cuộc đời Đức Maria mở ra một trang sử mới, hoàn toàn khác biệt với những gì Mẹ Maria hằng ấp ủ.

Giáo xứ Đồng Tiến: Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

“Hôm nay, khi đón Chúa vào lòng, chúng con sẽ hứa với Chúa điều gì với cả tâm tình. Đó là món quà các con dâng Chúa trong giờ phút này".  Trên đây là lời chia sẻ của cha Gioan Baotixita Trần Thanh Cao - chánh xứ giáo xứ Đồng Tiến - trong Thánh lễ dành riêng cho 53 em thiếu nhi Rước lễ lần đầu, được cử hành vào lúc 17g30, ngày 25/6/2016 tại nhà thờ giáo xứ Đồng Tiến.