Bài & ảnh: Ban Truyền thông TGPSG

Phái đoàn Tổng Giáo phận Sàigòn: Kính viếng Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

Phái đoàn Tổng Giáo phận Sàigòn đã đến kinh viếng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Giuse Vũ Duy Thống vào lúc 10g30 thứ Bảy, ngày 04.3.3017.