Bài & Ảnh: Antôn Pađôva Mặc Trầm Cung

Giáo xứ Nam Hưng: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ Nam Hưng do cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thanh Hiền chủ tế, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 8/12/2018 tại nhà thờ giáo xứ. 

Giáo xứ Nam Hưng: Mừng Lễ Giáng sinh

Vào lúc 21g00 Chúa nhật 24.12.2017 tại giáo xứ Nam Hưng, hạt Hóc Môn đã diễn ra Thánh lễ đêm Giáng sinh do linh mục Giuse Nguyễn Thanh Hiền chánh xứ chủ tế