Antôn Pađôva Mặc Trầm Cung

Giáo xứ Nam Hưng: Quà tặng cho nhau

Thánh lễ cầu cho Các Đẳng Linh Hồn, được cử hành lúc 17g00 ngày 02.11.2017, tại nghĩa trang giáo xứ Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn, với sự hiện diện của hơn 500 giáo dân.

Mái Ấm Thiên Ân: Nơi nương náu của các cụ già

Lúc 08g30 ngày 21.10.2017, Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn đã tổ chức cho 26 học viên đến thăm Mái Ấm Thiên Ân, nơi nương náu của các cụ già.