Ảnh: Trung tâm hành hương Sở Kiện

Legio Mariae kỷ niệm 70 năm hiện diện tại Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập tại Việt Nam, ngày 07/8/2018, đông đảo hội viên Legio Mariae đã tề tựu về Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện để mừng lễ kỷ niệm và dâng lời tạ ơn.