Ảnh & Bài viết: Sơn nữ SPC

Xin phép kéo dài việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà đến cuối năm 2023

Chủ tịch UBND TP.HCM đã đồng thuận và nói rằng việc xin gia hạn thời gian trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho đến năm 2023 không có gì trở ngại 

Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dâng Thánh lễ tạ ơn tại Dòng Thánh Phaolô

Ngài nói: Chỉ có những con người thật sự biết cám ơn mới sống đúng chân tính của mình. Khi con người không biết cám ơn thì tình thương của Chúa không đem lại kết quả cho họ.