ĐGM Giám Quản Sài Gòn

Thông báo: Quyên góp cho Quỹ Loan Báo Tin Mừng

Tình hình di dân đổ dồn về thành phố này ngày càng tăng, thực tế đó đặt ra nhu cầu cần 50 giáo điểm để đón tiếp di dân (mỗi giáo điểm đón khoảng 6.000 di dân).