ĐGM GB. Bùi Tuần

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ

Nhân Mùa Chay là thời gian sám hối, trở về với Chúa, chúng ta nên nhìn vào những chước cám dỗ đã và đang lôi kéo chúng ta xa rời Phúc Âm.

Nhớ về Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Bình thường, tôi hay nhớ về Đức Cố Hồng y Thuận như một người bạn. Khi gặp thử thách, tôi hay nhớ về Ngài như một người thánh để học hỏi.

Thư của Đức Giám mục Gioan B. Bùi Tuần gửi Đại hội Dân Chúa

Trong tinh thần hiệp thông, con hướng về Đại hội Dân Chúa. Con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện và những đau đớn hồn xác của con, như một của lễ, để đồng hành với Đại hội.

Lịch sự

Lịch sự giống như đường đi. Nó thành hình dần dần. Ban đầu còn thô sơ, sau trở thành những hình thức tinh tế tùy theo tiến triển của văn minh, là những thái độ khởi sự từ những hành vi tự phát và hồn nhiên.

Biết ơn

Cho đi có thể không mong nhận lại. Nhưng đã nhận là có bổn phận phải trả đáp. Trả đáp trong biết ơn không có nghĩa là một sự bồi hoàn đổi chác, nhưng là một sự bày tỏ điều mình nhận biết.

Nói năng

Chọn lời mà nói. Chọn chữ mà dùng. Ăn phải nhai, nói phải nghĩ. Nói hợp với người nghe. Việc đó không dễ. Thế mà có bao giờ tôi chịu khó xét mình về vấn đề nói năng không?

Suy nghĩ về linh mục trước vấn đề tội lỗi

Đức Kitô trao cho Linh mục bổn phận cứu con người khỏi tội. Vì thế, món nợ của Linh mục đối với Chúa là phải làm hết sức mình để cứu đoàn chiên khỏi tội.