ĐGM Cosma Hoàng Văn Đạt

Những bước chuyển mình của Hội Thánh trên đường loan báo Tin Mừng: Từ Ad Gentes đến Evangelii Gaudium (tóm tắt)

Nhằm kỉ niệm 50 năm sắc lệnh Ad Gentes ra đời, chúng ta cùng nhìn lại sự chuyển mình của Hội Thánh trên đường Loan báo Tin Mừng: từ Ad Gentes đến Evangelii Gaudium.

Tham luận của ĐGM Cosma Hoàng Văn Đạt

Người Công Giáo Việt Nam cũng là công dân Việt Nam: chung ngôn ngữ, phong tục, văn hóa, lịch sử. Người Công Giáo đã đóng góp vào đời sống và sự phát triển của đất nước: lao động như mọi người, chung sức chung lòng với mọi người để đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.