Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Chương trình lễ tháng 10-2017

Chương trình Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1-10-2017 và lễ Thánh Têrêsa Avila 15-10-2017 tại Nguyện đường Đan viện Cát Minh 33 Tôn Đức Thắng, Q1, TP.HCM

Chương trình mừng lễ Thánh Têrêsa Lisieux và lễ Thánh Têrêsa Avila

Trong tháng 10-2016, tại nguyện đường Đan Viện Cát Minh, có nhiều thánh lễ được dâng trong ngày lễ Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và lễ Mẹ Thánh Têrêsa .

Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Chương trình lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1/10) và Mẹ Thánh Têrêsa Chúa Giêsu (15/10)

Đan viện Cát Minh Sài Gòn xin gửi đến quý độc giả giờ lễ của hai ngày lễ lớn tại nguyện đường của đan viện là ngày 1/10/2015 và ngày 15/10/2015.

Năm Thánh kỷ niệm 500 năm Sinh nhật Mẹ Thánh Têrêsa Avila

Năm Thánh kỷ niệm 500 năm Sinh nhật Mẹ Thánh Têrêsa Avila với các Thánh lễ có ơn toàn xá cử hành tại Nguyện đường Đan viện Cát Minh Sài Gòn, 33 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM 

Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Chương trình lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1/10) và Mẹ Thánh Têrêsa Chúa Giêsu (15/10)

Đan viện Cát Minh Sài Gòn xin gửi đến quý độc giả giờ lễ của hai ngày lễ lớn tại nguyện đường của đan viện là ngày 1/10/2013 và ngày 15/10/2013.