Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

GP Hà Tĩnh: Lời chúc mừng của Đức TGM Chủ tịch HĐGM

Nghệ Tĩnh Bình, vốn là đất cày lên sỏi đá, “mưa thối đất, nắng đỏ trời”, đã trở thành xinh tươi màu mỡ nhờ sự hợp lực của mọi tầng lớp và mọi thế hệ Kitô hữu.