Hạt Sài Gòn Chợ Quán

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 328 - Chúa nhật 15 Thường niên - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, đồng thời với Lời Chúa giúp làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin số đặc biệt, tháng 8-2018

Giáo xứ Chợ Quán phổ biến Bản tin họ đạo Chợ Quán số đặc biệt - chia tay cha sở Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc - sau 44 năm linh mục, trong đó 20 năm chánh xứ Chợ Quán.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 327 - Chúa nhật 14 Thường niên - năm B

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, đồng thời với Lời Chúa giúp làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Bàn Cờ: Tuyên hứa Bao Đồng

Thánh lễ Tuyên hứa Bao Đồng diễn ra lúc 07g30 ngày 01.7.2018, trong Thánh lễ 2, Chúa nhật 13 Thường niên, năm B tại thánh đường giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ.

Giáo xứ Vườn Chuối: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng HĐMVGX Vườn Chuối, được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 29.6.2018 tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình Vườn Chuối.

Giáo xứ Bàn Cờ: Rửa tội tân tòng

Thánh lễ ban bí tích Khai Tâm cho 11 anh chị em dự tòng và ban bí tích Thêm Sức cho 3 ứng viên, diễn ra lúc 18g00 ngày 01.7.2018 tại nhà thờ Thánh Giuse Bàn Cờ.

Giáo xứ Bàn Cờ: Bổn mạng ca đoàn Phêrô - Phaolô

Thánh lễ mừng kính lễ Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng ca đoàn Phêrô-Phaolô, được cử hành lúc 17g30 thứ Sáu 29.06.2018, tại giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ.