Hạt Sài Gòn Chợ Quán

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin số 355 Chúa nhật 2 Thường niên, năm C

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin số 134, Lệ Chúa Hiển Linh

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Bàn Cờ: Đêm thánh vô cùng

Thánh lễ Giáng sinh 2018 diễn ra lúc 19g00 ngày 24.12.2018 tại nhà thờ Bàn Cờ. Trước Thánh lễ là phần diễn nguyện canh thức Giáng sinh, chủ đề: “Tình Yêu Gia Đình” 

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 350 - Chúa nhật 3 Mùa Vọng - năm C

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Chợ Quán: Kỷ niệm 25 năm tái lập Legio Mariae và Giới trẻ Con Đức Mẹ

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, kỷ niệm 25 năm tái hoạt động của Curia Chợ Quán và Giới trẻ Con Đức Mẹ giáo xứ Chợ Quán. 

Giáo xứ Chợ Đũi: Bản tin 349 - Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm C

Bản tin giáo xứ Chợ Đũi phát hành hằng tuần được gửi đến các hộ gia đình nhằm thông tin các sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, giúp làm tư liệu suy niệm trong gia đình mỗi ngày.

Giáo xứ Chợ Quán: Bản tin tháng 12.2018

Từ nhiều năm nay, mỗi tháng Gx. Chợ Quán đều phổ biến Bản Tin Họ Đạo Chợ Quán cho giáo dân trong giáo xứ, cũng như cho mọi khách vãng lai...