Hạt Sài Gòn Chợ Quán

Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ chúc thọ

Với tâm tình tri ân các bậc sinh thành, Thánh lễ sáng Mùng Hai Tết được tổ chức trang trọng cho 29 cụ từ 70 tuổi trở lên, tại thánh đường giáo xứ Bàn Cờ vào lúc 7g30 ngày 17.02.2018.

Giáo xứ Chợ Quán: Hồng ân hôn phối

Ngày Mùng Hai Tết, giáo xứ Chợ Quán đã tổ chức kỷ niệm hôn phối của 17 đôi hôm nay: 2 đôi kim cương (70 năm), 1 đôi ngọc khánh (60 năm), 3 đôi kim khánh (50 năm), 5 đôi cha tạm đặt là đồng khánh (40 năm), và 6 đôi 30 năm tại giáo xứ Chợ Quán.

Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ Giao thừa

Thánh lễ Giao thừa tại giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ đã được cử hành vào lúc 21g30 ngày 15.02.2018, nhằm 30 Tết.

Giáo xứ Chợ Quán: Lễ kính nhớ tổ tiên

Cha sở họ đạo Chợ Quán Phanxicô Lê Văn Nhạc đã chủ sự Thánh lễ Mùng Hai Tết Mậu Tuất vào lúc 06g00 ngày 17.2.2018 tại nhà thờ Chợ Quán.

Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Giao thừa

Cha sở Đaminh Nguyễn Văn Ngọc đã chủ sự Thánh lễ Giao thừa Mậu Tuất tại nhà thờ Mai Khôi, giáo hạt Sài Gòn - Chợ, vào tối 30 tết, ngày 15.02.2018.