Truyền Thông

Phóng sự: Gẫm Lễ Đèn (Nam Bộ)

Xem Video

Văn hoá gặp gỡ & Truyền thông

Để giúp mọi tín hữu học hỏi, đào sâu Sứ điệp ngày TGTTXH thứ 48, Uỷ ban TTXH trực thuộc HĐGMVN đã soạn một số câu Hỏi-Đáp.

Giới thiệu Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 48

“Truyền thông phục vụ một nền văn hoá gặp gỡ đích thực” là chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 48.

Bổn mạng Gia đình MVTT Sài-Định-Nhuận năm 2013

Để mừng lễ Thánh Matthêu, Bổn mạng của mình, Gia đình MVTT Sài-Định-Nhuận đã đến sinh hoạt giao lưu và dâng Thánh lễ vào sáng thứ Bảy ngày 21.09.2013 tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (giáo xứ Vườn Xoài).