Truyền Thông

Bổn mạng Gia đình MVTT Sài-Định-Nhuận năm 2013

Để mừng lễ Thánh Matthêu, Bổn mạng của mình, Gia đình MVTT Sài-Định-Nhuận đã đến sinh hoạt giao lưu và dâng Thánh lễ vào sáng thứ Bảy ngày 21.09.2013 tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (giáo xứ Vườn Xoài).

Tổng Giáo phận TP.HCM cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 47

Tổng Giáo phận TP.HCM đã long trọng cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 47 vào sáng thứ Bảy 11/5/2013 tại Trung tâm Mục vụ, 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM

Cơi lửa Tin Yêu

Lúc 18g30 ngày 26/4/2013, nhằm hun đúc, giữ gìn và khơi lên ngọn lửa nhiệt thành, chuẩn bị mừng lễ Chúa Thăng Thiên, bổn mạng MVTTSG, đông đảo thành viên MVTTSG đã đến tham dự buổi Hội thảo chuyên đề Sứ điệp Ngày TGTTXH 47 và Chầu Thánh Thể.