Truyền Giáo

Học hỏi Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2015

Nhằm giúp các thành phần Dân Chúa hiểu và thực hành Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2015 xin gửi đến quý độc giả bản học hỏi và mẫu giờ cầu nguyện...

Khai mạc Đại hội Loan báo Tin Mừng lần III

Đại hội được tổ chức tại TGP Huế từ 01.09 đến 04.09.2015, với chủ đề: “Canh tân hoạt động Loan Báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay”.

Ủy ban Loan Báo Tin Mừng: Đại hội Thường niên 2015 (ngày thứ hai)

Đại hội Thường niên của Ủy ban Loan Báo Tin Mừng đã bước vào ngày thứ hai với Thánh lễ lúc 5g30 thứ Ba 24.3.2015.

Ủy ban Loan Báo Tin Mừng: Đại hội Thường niên 2015 (ngày thứ nhất)

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Truyền Giáo sẽ diễn ra vào cuối năm nay, Ủy ban Loan Báo Tin Mừng đã tổ chức Đại hội thường niên 2015 trong hai ngày tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Bản học hỏi Thư Mục tử Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh 2014

Ban Truyền Giáo của Tổng Giáo phận đã soạn Bản học hỏi Thư Mục tử Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh 2014 của Đức Tổng Giám mục Phaolô gồm 12 câu hỏi-thưa.

Truyền Thông Trong Đêm

Xem Video

Linh mục: Niềm tin - Hy vọng

Tôi thắc mắc linh mục là ai? Và tôi được biết rằng linh mục là hiện thân của Đức Kitô giữa trần đời. Một người như mọi người, nhưng đã thánh hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, Đấng các ngài tôn thờ.

Sứ điệp Truyền giáo năm 2012

Nhiệm vụ truyền giáo phải bao gồm toàn thể hoạt động của Hội Thánh địa phương, mọi lãnh vực của Hội Thánh ấy, tóm lại, phải bao gồm toàn thể đời sống và hoạt động