Thiếu Nhi

Lớp Thần học Liên Hội Dòng Mến Thánh Giá: Sa mạc Trợ úy

Hơn 100 nữ tu đã tụ họp về Gx. Hạnh Thông Tây tham dự Sa mạc Huấn luyện Trợ úy TNTT do cha Giuse Phạm Đức Tuấn và Liên đoàn Anrê Phú Yên tổ chức trong hai ngày.

Lớp Thần học 1 Liên dòng Mến Thánh Giá: Tham dự sa mạc trợ úy

Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán chia sẻ những kiến thức tổng quát về phong trào Thiếu nhi Thánh Thể cho hơn 100 soeur đến từ 14 giáo phận đang học lớp Thần học 1 tại Hội dòng.

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53)

Sa Mạc Vươn Lên 53 được diễn ra từ ngày 23-08-2013 đến ngày 25-08-2013, tại giáo xứ Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm, và quy tụ 126 SMS đến từ các giáo xứ trong TGP TPHCM.

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II – Lên Đường 15

Trong hai ngày 17 và 18-8-2013, Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II – Lên Đường 15 đã được tổ chức tại giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm, TGP TPHCM.

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – Vươn Lên 52

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng TNTT cấp I – Vươn Lên 52 được tổ chức từ ngày 09-08-2013 đến ngày 11-08-2013, với 140 SMS.