Thiếu Nhi

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Lên đường 20 – đợt 1

Trong tinh thần hăng hái của Mùa Sa Mạc 2016, Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Lên Đường 20 - đợt 1 đã được tổ chức trong hai ngày 06, 07/08/2016, tại giáo xứ Thánh Cẩm - Giáo hạt Thủ Thiêm.

Liên Đoàn Anrê Phú Yên: Vào sa mạc để được biến đổi

Sa Mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 2 Lên Đường 20 đợt 1, được khai mạc vào Lễ Chúa Hiển Dung, 06/08/2016 tại giáo xứ Thánh Cẩm.

Giáo xứ Chợ Quán: Sa mạc Hè 2016

Nhằm tạo cho các em môi trường sinh hoạt vui chơi, lành mạnh, học hỏi và thực hành Lời Chúa một cách sống động, Xứ đoàn Gioan Bosco đã tổ chức Sa mạc Hè cho thiếu nhi.

Liên đoàn Anrê Phú Yên: Thánh lễ Tuyên hứa huynh trưởng

Thánh lễ Tuyên hứa của huynh trưởng cấp II diễn ra lúc 10g30 ngày Chúa nhật 05.6.2016 tại giáo xứ Hạnh Thông Tây.

Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể Sài Gòn: Hoạt động Tông đồ Bác ái tại Bảo Lộc

Các Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể Sài Gòn đã tổ chức chuyến thực thi bác ái tại Bảo Lộc, vào ngày 28.02.2016.

Thánh lễ Tuyên hứa Huynh trưởng cấp 3

ngày 13/12/2015, vào lúc 10g, tại giáo xứ Hạnh  Thông Tây, Tổng Giáo phận Sài Gòn, Liên đoàn Anrê Phú Yên đã tổ chức Thánh lễ Tuyên hứa cho các Huynh trưởng cấp III.