Thiếu Nhi

Liên đoàn Anrê Phú Yên: Thánh lễ Tuyên hứa huynh trưởng

Thánh lễ Tuyên hứa của huynh trưởng cấp II diễn ra lúc 10g30 ngày Chúa nhật 05.6.2016 tại giáo xứ Hạnh Thông Tây.

Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể Sài Gòn: Hoạt động Tông đồ Bác ái tại Bảo Lộc

Các Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể Sài Gòn đã tổ chức chuyến thực thi bác ái tại Bảo Lộc, vào ngày 28.02.2016.

Thánh lễ Tuyên hứa Huynh trưởng cấp 3

ngày 13/12/2015, vào lúc 10g, tại giáo xứ Hạnh  Thông Tây, Tổng Giáo phận Sài Gòn, Liên đoàn Anrê Phú Yên đã tổ chức Thánh lễ Tuyên hứa cho các Huynh trưởng cấp III.

Giáo xứ Lộc Hưng: Giờ chầu Hiệp đoàn TNTT hạt Chí Hòa

các huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể của 18 xứ đoàn trong Hiệp đoàn TNTT Chí Hòa, đã tham dự giờ chầu Thánh Thể vào lúc 19g30 ngày thứ Bảy 28/11/2015 tại giáo xứ Lộc Hưng, hạt Chí Hòa.

Liên đoàn Anrê Phú Yên: Thánh lễ Tuyên hứa huynh trưởng cấp 1

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự Thánh lễ Tuyên hứa dành cho huynh trưởng cấp I, diễn ra lúc 15 giờ ngày 15/11/2015, tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn.