Thiếu Nhi

Liên đoàn Andre Phú yên: Thánh lễ Tuyên hứa Huynh trưởng cấp 1 và cấp 3

“Vương quyền của Chúa Giêsu là vương quyền của Tình yêu và hy sinh. Huynh trưởng phải có lòng tin thẳm sâu, cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể, quảng đại phục vụ vì Danh Chúa Kitô”

Giáo hạt Xóm Chiếu: Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể

Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể hạt Xóm Chiếu diễn ra vào sáng ngày 13.11.2016 tại giáo xứ Xóm Chiếu.

Giáo xứ Hàng Sanh: Thiếu nhi hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót

Vào lúc 17g30 chiều thứ Năm 10.11.2016, thiếu nhi giáo xứ Hàng Sanh đã đến hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót tại nhà thờ Thị Nghè.

Giáo xứ Hưng Phú: Hồng Ân Chúa Thánh Thần

Em và Chúa Giêsu - Bí tích Hoà Giải

Xem Video