Thánh Nhạc

Bài ca ý lực Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 10, 25-37

Người đó thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?"

Bài ca ý lực Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm C

PHÚC ÂM: Lc 9, 11b-17

"Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Bài ca ý lực Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm C

 PHÚC ÂM: Ga 14, 23-29

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Bài ca ý lực Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm C

PHÚC ÂM: Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Bài ca ý lực Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm C

PHÚC ÂM: Ga 10, 27-30

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần 32

Ngày thứ Tư, 10.04.2013, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần 32.

Bài ca ý lực Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh Năm C

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31

"Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến".

Bài ca ý lực Chúa Nhật V Mùa Chay năm C

PHÚC ÂM: Ga 8, 1-11

"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi".

Bài ca ý lực Chúa Nhật IV Mùa Chay năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm C
Phúc Âm: Lc 15, 1-3. 11-32
Bài trích Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca