Thánh Nhạc

Bài ca ý lực Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên Năm C

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên Năm C

Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. (Lc 12, 13-21)

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 1-13)
"Các ngươi hãy xin thì sẽ được"

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM:
Lc 10, 38-42
"Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất"

Bài ca ý lực Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 10, 25-37

Người đó thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?"

Bài ca ý lực Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm C

PHÚC ÂM: Lc 9, 11b-17

"Tất cả đều ăn no nê".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Bài ca ý lực Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm C

 PHÚC ÂM: Ga 14, 23-29

"Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con".

Bài ca ý lực Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh Năm C

PHÚC ÂM: Ga 13, 31-33a. 34-35

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau".

Bài ca ý lực Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh Năm C

PHÚC ÂM: Ga 10, 27-30

"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".

Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần 32

Ngày thứ Tư, 10.04.2013, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần 32.