Thánh Nhạc

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên Năm C

'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ.

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm C

Đầy tớ không thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên Năm C

Khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!"
 

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 14, 25-33
"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta."

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 14,1.7-14
"Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên."

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30
"Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được."

Bài ca ý lực Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM: Lc 12, 49-53
"Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên."

Bài ca ý lực Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên Năm C

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên Năm C

Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. (Lc 12, 13-21)

Bài ca ý lực Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên Năm C

PHÚC ÂM:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 1-13)
"Các ngươi hãy xin thì sẽ được"