Thánh Nhạc

Thông báo tĩnh tâm Mùa Vọng 2013 giới nghệ sĩ và ca đoàn

Buổi Tĩnh Tâm sẽ được tổ chức tại TTMV TGP TPHCM (Hội trường GB Phạm Minh Mẫn) số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1 Tp.HCM. Lúc 18g30 ngày thứ Hai, 2-12-2013.

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường Niên Năm C - Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ

Một tên trộm thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên Năm C - Lễ các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam

Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Ủy Ban Thánh Nhạc: Thánh ca tôn vinh Đức Mẹ

Đêm Thánh ca tôn vinh Mẹ Maria, diễn ra vào lúc 19g ngày 14.10.2013, tại Hội trường GB Phạm Minh Mẫn, TTMV TGP TP.HCM, với chủ đề “Kính mừng Maria”

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên Năm C

'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ.

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm C

Đầy tớ không thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.

Bài ca ý lực Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên Năm C

Khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!"