Thánh Nhạc

Hội thảo về tài liệu “Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc”

Vào lúc 8g00 ngày 06/09/2014, buổi hội thảo về tài liệu "Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc" đã được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Hội thảo về tài liệu hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc

Chương trình hội thảo về tài liệu hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc vào lúc 8g00, ngày 6 tháng 9 năm 2014, tại Trung Tâm Mục vụ TGP TPHCM.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO THÁNH NHẠC
Ngày 6 tháng 9 năm 2014
08g00: Tiếp đón
08g15: Tập hát - thông tin

Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34

Từ ngày 21 đến 25 tháng 4 năm 2014 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM, Uỷ ban Thánh Nhạc trực thuộc HĐGMVN đã tổ chức Hội thảo Thánh Nhạc toàn quốc lần thứ 34.

Ủy ban Thánh Nhạc: Hội thảo lần 34

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Ủy ban Thánh Nhạc: Hội thảo lần 34

Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc HĐGMVN đã tổ chức buổi hội thảo lần thứ 34 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn trong buổi sáng thứ Ba ngày 29/4/2014.

Đêm Thánh Ca - Tin Mừng Phục Sinh

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Đêm Thánh Ca - Tin Mừng Phục Sinh

Với sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh, vào lúc 19g00 ngày 28/04/2014, Ủy ban Thánh nhạc Việt Nam đã tổ chức chương trình “Đêm Thánh Ca - Tin Mừng Phục Sinh” tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đêm Thánh Ca - Tin Mừng Phục Sinh