Phụng Tự

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXVII Thường Niên - năm B

Khi ấy, sứ thần Gábrien đã đến loan tin vui cho Đức Maria với lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng”. “Mừng vui lên” vì được Thiên Chúa viếng thăm.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXVI Thường Niên - năm B

Ngày nay, có nhiều anh chị em không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng họ cũng đang dấn thân phục vụ xã hội, phục vụ con người một cách thành tâm, thiện chí.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXV Thường Niên - năm B

Lần loan báo thứ hai của Chúa Giêsu về cuộc thương khó và phục sinh mà Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - năm B

Đoạn Phúc Âm này đánh dấu nửa chặng đường sứ vụ của Chúa Giêsu cùng với các môn đệ. Các môn đệ buộc phải bày tỏ nhận thức của các ngài về Đức Giêsu.

Mẫu: Giờ Cầu nguyện cho việc chăm lo bảo vệ Công trình Tạo dựng (10.09.2015)

Tùy theo hoàn cảnh mục vụ, các cộng đoàn có thể lồng nội dung giờ cầu nguyện trong khung cảnh của giờ chầu Thánh Thể, và kết thúc bằng phép lành Mình Thánh Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - năm B

Sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu bao gồm việc công bố Tin Mừng Nước Thiên Chúa được trình bày qua “một ngày mẫu của Đức Giêsu tại Caphácnaum” (Mc 1,21-34).

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXII Thường Niên - năm B

Họ đặt vấn đề tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu lại không tuân giữ truyền thống mà các rabbi để lại: phải giữ cho đôi tay được “thanh sạch” trước khi dùng bữa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XXI Thường Niên - năm B

Mạc khải của Đức Giêsu về ‘Thịt Ta là của ăn và Máu Ta là của uống’ đã bị nhiều người hiểu sai và không muốn đón nhận.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XX Thường Niên - năm B

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay gợi ý cho chúng ta một cách sống khôn ngoan khác, không hề giống với kiểu sống khôn ngoan của con người.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XIX Thường Niên - năm B

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong trình thuật dấu lạ hóa bánh ra nhiều và diễn từ Bánh Trường Sinh (Ga 6,1-59).