Phụng Tự

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

Mọi vai trò trung gian cuối cùng đều qui về Chúa Giêsu, Đấng là trung gian cứu độ duy nhất của nhân loại, vì “ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ”

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Các bài đọc ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi trình bày cho chúng ta những chứng cứ trong Thánh Kinh về Ba Ngôi Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C

Một khi nỗi lo sợ của các môn đệ đã tan biến, một khi con tim của các ngài đã vui trở lại, thì cũng là lúc Chúa Kitô Phục Sinh nói lời bình an thứ hai cho các ngài (x. c21). Lời bình an này kèm theo một sứ mạng...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Năm C

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay đề cập đến biến cố Chúa Giêsu Kitô Thăng Thiên (lên Trời) nhưng sứ điệp lại nhấn mạnh đến việc sai đi loan báo Tin Mừng ở dưới đất (truyền giáo).

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Bối cảnh của đoạn Tin Mừng là những lời tâm tình của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi Người bước vào cuộc thương khó. Những lời trăn trối của Chúa Giêsu mạc khải về một số điểm thần học quan trọng.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

Chúa Giêsu là Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, để chúng ta được sống và sống dồi dào.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu Phục sinh tỏ mình ra với các Tông Đồ trong hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày của họ.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật II Phục Sinh

Thánh Tôma tuyên xưng đức tin là hệ quả tất yếu của một tiến trình kiểm chứng và xác thực bằng các giác quan. Thánh nhân không thể không tuyên xưng khi mọi sự đã quá rõ ràng.

Mẫu cử hành giờ Lòng Thương Xót, thứ Sáu 1.4.2016

TGP.SG cùng nhau cử hành giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót vào tối thứ Sáu 1/4/2016 để chiêm ngắm và cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật Phục Sinh

Nếu trong mùa Phục Sinh chúng ta chờ đợi để nghe các thánh sử tường thuật lại việc Chúa Giêsu đã sống lại như thế nào thì chắc hẳn chúng ta sẽ thất vọng, vì trong các đoạn nói về Chúa Giêsu phục sinh, bốn sách Tin Mừng đều không trình bày sự kiện Chúa Giêsu đã phục sinh như thế nào, nhưng chỉ kể lại việc các phụ nữ đến viếng mồ Chúa Giêsu