Phụng Tự

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C

Đoạn Tin Mừng vừa làm nổi bật sự cần thiết của việc cầu nguyện, vừa cho thấy thái độ cần có khi cầu nguyện và nội dung của việc cầu nguyện.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C

Đoạn Tin Mừng theo thánh Luca chúng ta nghe trong ngày Chúa nhật hôm nay rất là quen thuộc, kể lại cuộc thăm viếng của Chúa Giêsu ở nhà của chị em Mátta và Maria.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C

Chúng ta phải “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn”, chúng ta cũng phải “yêu mến người thân cận như chính mình”.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XIII Thường Niên - Năm C

Bài Tin Mừng đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình sứ vụ của Chúa Giêsu: Người quyết định lên Giêrusalem.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C

Chúa Giêsu đã minh định rõ cho các môn đệ biết sứ mạng của Ngài: ‘Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị từ bỏ và giết chết, ngày thứ ba sẽ sống lại.’

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm C

Niềm vui không thể không thốt nên lời của một tội nhân trước mặt Thiên Chúa... khi người này nghiệm được tình yêu thương tha thứ của Thiên Chúa đối với mình.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật X Thường Niên - Năm C

Lòng thương xót của Thiên Chúa là một sức mạnh vượt thắng mọi rào cản về thành kiến và lỗi lầm, đem lại sự an ủi bằng ơn tha thứ, và chất chứa yêu thương để xoa dịu nỗi đau của con người...

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm C

Mọi vai trò trung gian cuối cùng đều qui về Chúa Giêsu, Đấng là trung gian cứu độ duy nhất của nhân loại, vì “ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ”

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Các bài đọc ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi trình bày cho chúng ta những chứng cứ trong Thánh Kinh về Ba Ngôi Thiên Chúa.

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C

Một khi nỗi lo sợ của các môn đệ đã tan biến, một khi con tim của các ngài đã vui trở lại, thì cũng là lúc Chúa Kitô Phục Sinh nói lời bình an thứ hai cho các ngài (x. c21). Lời bình an này kèm theo một sứ mạng...