Phụng Tự

Giới nghệ sĩ Công giáo TGP TP. HCM: Tĩnh tâm mùa Chay 2011

Lúc 18g30 ngày 28/03/2011, gần 200 anh chị em trong giới Nghệ sĩ Công giáo đã có mặt tại giảng đường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, để tham dự buổi tĩnh tâm.

Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 28

Hội Thảo Thánh Nhạc Toàn Quốc Lần thứ 28 sẽ diễn ra lúc 8g00 thứ Ba ngày 3/5/2011 tại TTMV TGP TGP.HCM.

Giới nghệ sĩ Công giáo: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2010

Cùng với Giáo Hội Việt Nam sống những ngày cuối cùng của Năm Thánh 2010, vào lúc 18g30 thứ Hai 29/11/2010, giới Nghệ sĩ Công giáo tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Vọng 2010 do cha Rôcô Nguyễn Duy, Trưởng ban Thánh Nhạc Giáo phận tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua (3)

Bài viết “Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua” do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc ĐHGMVN gửi đến mừng Năm Thánh 2010.

Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua (2)

Bài viết “Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua” do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc ĐHGMVN gửi đến mừng Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam.

Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua (1)

Bài viết “Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua” do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc ĐHGMVN gửi đến mừng Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam.

Đại hội Thánh nhạc: Hội thảo lần thứ 27

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của nhiều “cây đại thụ” trong làng Thánh nhạc VN như Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, LM Phêrô Kim Long,  LM Rôcô Nguyễn Duy...