Phụng Tự

Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua (3)

Bài viết “Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua” do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc ĐHGMVN gửi đến mừng Năm Thánh 2010.

Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua (2)

Bài viết “Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua” do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc ĐHGMVN gửi đến mừng Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam.

Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua (1)

Bài viết “Thánh nhạc và đời sống đức tin của Dân Chúa tại Việt Nam 50 năm qua” do Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc ĐHGMVN gửi đến mừng Năm Thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam.

Đại hội Thánh nhạc: Hội thảo lần thứ 27

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của nhiều “cây đại thụ” trong làng Thánh nhạc VN như Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, LM Phêrô Kim Long,  LM Rôcô Nguyễn Duy...

Nỗi niềm của một đứa con tinh thần

Tác giả viết bài này mong muốn đưa tay nắm được một cái phao của ai đó để tác phẩm văn hóa này được công diễn đúng theo ước nguyện của một người làm nghệ thuật.

Các ca đoàn của TGP.TPHCM (049-055)

Ban Thánh Nhạc Giáo phận lần lượt giới thiệu khuôn mặt các ca đoàn đang phục vụ tại các giáo xứ để kết chặt mối dây HIỆP THÔNG và THAM GIA 

Ngày hội Thánh nhạc 2010: Hãy nâng tâm hồn lên

11/09/2010 tại TTMV TGP Tp. HCM, gần 3000 tham dự viên là các ca sĩ, nhạc sĩ, ca viên các ca đoàn trong 15 giáo hạt của Giáo phận đã tham dự Ngày hội Thánh Nhạc “Hãy nâng tâm hồn lên” do ban Mục vụ Thánh nhạc Giáo phận tổ chức nhân dịp Năm Thánh 2010. 

Ban Mục vụ Thánh Nhạc: Ngày Hội Thánh Nhạc

Ngày Hội Thánh Nhạc cho các Ca đoàn, Ca sĩ và Nghệ sĩ công giáo của giáo phận được tổ chức từ 16g đến 21g thứ Bảy 11-9-2010 tại Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM