Phụng Tự

Kinh cầu cho các Linh Mục

Xin Chúa thương gìn giữ và bảo vệ các linh mục - vượt qua sóng gió gian truân nơi cõi trần, - và ban ơn đổi mới cho các linh mục - ngày càng trở nên mục tử như lòng Chúa ước mong.

Kinh Linh Mục cầu cho hàng Linh Mục

Xin gìn giữ anh em linh mục luôn gần kề bên Thánh Tâm Chúa, và ban cho chúng con dồi dào tình yêu mục tử, tình yêu hiệp nhất và khiêm tốn phục vụ

Ủy ban Phụng tự: Thông báo về Nghi thức cử hành hôn nhân

Như tin đã đưa ngày 1-12-2008, Ủy ban Phụng tự đã công bố bản dịch Việt ngữ sách NGHI THỨC CỬ HÀNH HÔN NHÂN, dịch từ ấn bản mẫu II được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích công bố ngày 19-3-1990.