Gia Đình

Tình yêu hôn nhân dưới cái nhìn nhân học Kitô giáo: Tình yêu nam nữ là gì?

Dù người lập gia đình hay dấn thân trong đời sống tu trì cũng đều cần năng lượng của Eros, để cho Eros được thăng hoa con người cần phải có nguồn năng lượng ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ.

Ban Mục Vụ Gia Đình: khai giảng môn 2 - "Tình yêu hôn nhân dưới cái nhìn nhân học Kitô giáo"

Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa mà Thiên Chúa là Tình yêu. Như thế Tình yêu chính là cội nguồn và là cùng đích mà con người cần phải vươn tới.

Ban Mục Vụ Gia Đình: khai giảng môn 2 - "Tình yêu hôn nhân dưới cái nhìn nhân học Kitô giáo"

Chủ đề: Tình yêu hôn nhân dưới cái nhìn nhân học Kitô giáo. Thời gian học 8 buổi (8 tuần) bắt đầu từ 07.11 đến 26.12.09. Giảng viên: lm. Lu-y Nguyễn Anh Tuấn

Ban Mục Vụ Gia Đình: Chương trình nói chuyện chuyên đề 5 tháng 11 & tháng 12/2009

Khai giảng ngày 07-11-2009. Thời gian: 8 buổi, từ 14g đến 17g thứ bảy (7/11 - 26/12/09). Địa điểm: Giảng đường Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận (B102), Trung Tâm Mục Vụ TGP.TPHCM

Khai giảng khóa II: huấn luyện Thừa Tác Viên Mục vụ Hôn nhân và Gia đình

Ngày 5.9.09, Ban Mục vụ Gia đình đã khai giảng khóa II: huấn luyện Thừa Tác viên Mục vụ Hôn nhân và Gia đình tại lầu 1, khu A trong Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận.

Chuyên đề chiều thứ bảy: "Kinh nghiệm truyền giáo của Linh Mục, người đem tình yêu, niềm tin cho gia đình"

Lm. Piô Ngô Phúc Hậu thuyết trình, 14:00 - 17:00 thứ bảy 10.10.2009, tại hội trường lầu 1 Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận, số 6 Tôn Đức Thắng, Q.1

Chuyên đề Gia Đình cuối tuần tháng 9 & 10/09

Chủ Đề: "Cùng Nhau Xây Dựng Gia Đình Công Giáo Việt Nam", thời gian: 9 buổi, từ 2:00 đến 5:00 các chiều thứ bảy (5-9 đến 31-10-2009)