Giới Trẻ

Thông báo của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ về Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu tại Hàn Quốc

Các Bạn Trẻ công giáo Việt Nam thân mến, chúng ta hãy hiệp thông với Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ sáu bằng lời cầu nguyện và những cố gắng nỗ lực sống Đức tin.

Đại hội giới trẻ mùa Chay 2014

Vào 13g00 thứ Bảy, ngày 12.04.2014, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM đã diễn ra Đại hội giới trẻ Mùa Chay 2014 với chủ đề “Niềm vui Tin Mừng”.

Đại hội giới trẻ mùa Chay 2014

Bước theo Thầy Giêsu trên đường thập giá

Vào lúc 18g00 ngày 23.03.2014, chương trình Đại hội Giới trẻ mùa Chay, giáo hạt Hóc Môn đã được khai mạc tại giáo xứ Trung Chánh.

Trại họp mặt Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Thái Lan

Cuối tháng Mười vừa qua, một nhóm đông các bạn trẻ Công giáo Việt Nam sống tại Thái Lan đã tham dự một cuộc hành hương đức tin dưới hình thức trại họp mặt.

Báo cáo Năm Đức Tin: Ban Mục vụ Giới Trẻ

Phát huy phong cách loan báo Tin mừng của người trẻ cho người trẻ qua các sự kiện như Ngày giới trẻ giáo phận, giáo hạt, giáo xứ, hội đoàn, nhóm trẻ… 

Sinh viên Công giáo Sài Gòn: Hội thảo tình yêu người trẻ

Sáng 13.10.2013, trong buổi Hội thảo "Tình Yêu Người Trẻ" do Hội Sinh Viên Công Giáo Sài Gòn tổ chức, hơn 300 bạn trẻ đã được nghe Sr. Thecla Trần Thị Giồng, Tiến sĩ tâm lý, tư vấn về "YÊU".

Sinh viên Công Giáo: Tình yêu người trẻ

Hội SVCG SG tổ chức buổi hội thảo “Tình yêu Người trẻ” với mục đích: nối kết người trẻ, hướng người trẻ nhận thức và giúp người trẻ “học yêu”