Giới Trẻ

Nhóm Lửa Hồng: Sinh hoạt âm nhạc thường kỳ đầu tháng 12

Lửa Hồng, như tên gọi ấy, là một nhóm nhạc nhằm mong thắp lên trong lòng mỗi người ngọn lửa lòng mến yêu Giêsu và tha nhân thiết tha...