Giáo Lý

Chuyên đề 5: Giáo lý Hôn Nhân

Chuyên đề 5 được 2 giảng viên: thầy Uông Đại Bằng và thầy Trương Đình Giai triển khai trong 3 ngày 22, 23 và 24/07/2015 tại phòng A305, Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Chuyên đề 3: Giáo lý dành cho trẻ từ 7- 9 tuổi

Chuyên đề 3: Giáo lý dành cho trẻ từ 7-9 tuổi (Giáo lý phổ thông) đã diễn ra tại hội trường Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, thuộc Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Tuần lễ Giáo lý: Lớp thường huấn Giáo lý dự tòng

Chương trình sinh hoạt theo chuyên đề 6 - Giáo lý dự tòng diễn ra vào lúc 18g30 đến 20g30 trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 7 tại phòng A304

Khai mạc Tuần lễ Giáo lý 2015

Tuần lễ Giáo lý 2015 đã được khai mạc lúc 18g30 thứ Hai, ngày 20.07.2015 tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn với Chủ đề: “Giáo lý viên, những viên đá sống động xây dựng Giáo hội / Giáo xứ” (1 Pr 2,5a).

Thông báo: Chương trình Tuần lễ Giáo lý 2015 (19 - 25/7)

Để Ban Tổ Chức có thể phục vụ chu đáo, xin các tham dự viên của các Chuyên Đề hoặc Đại Hội vui lòng đến nhận Thẻ Tham Dự tại địa điểm và thời gian như thông báo.