Giáo Lý

Vui học Thánh Kinh 37 CN XXVIII TN

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả "Vui học Thánh Kinh 37 CN XXVIII TN". Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Vui học Thánh Kinh tháng10

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả "Vui học Thánh Kinh tháng 10". Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Vui học Thánh Kinh: Gia trưởng

Thánh Kinh không nhắc gì đến cha mẹ của Đức Maria, nhưng theo truyền thống họ là ai? 

a. Ông Gioakim và bà Anna b. Ông Dacaria và bà Anna c. Ông Giôgiakim và bà Anna d. Ông Gioan và bà Êlisabét 

Biên bản họp thường kỳ lần I/2010 của Uỷ ban Giáo lý Đức tin

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2010, tại Trung Tâm Mục Vụ Saigon (TGP TP.HCM) đã diễn ra phiên họp thường kỳ lần I/2010 của UB Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN.  

Chương trình đào tạo GLV năm học 2010 - 2011

Ban Giáo Lý tổng giáo phận thông báo: Chương trình đào tạo giáo lý viên cấp I - Khóa II và cấp II - khóa I năm học 2010 - 2011

Đại hội Giáo lý viên mừng Năm Thánh 2010: Ngày 2

Hôm nay 25/07/2010, Ủy Ban Giáo Lý Giáo Phận TP.HCM chính thức ra mắt trong Thánh lễ đồng tế chiều nay do ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn chủ sự.

Đại hội Giáo lý viên mừng Năm Thánh 2010: Ngày 1

Hôm nay, ngày 24/07/2010, buổi hội thảo đầu tiên do Ban Giáo lý tổ chức với chủ đề: “Giáo hội ngôi nhà chung của chúng ta”, quy tụ gần 600 tham dự viên.

Đại hội Giáo lý viên mừng Năm Thánh 2010

Ngày 24.7 và 25.7.2010, Đại hội Giáo lý viên mừng Năm Thánh 2010 sẽ diễn ra tại Trung Tâm Mục Vụ TGP TP.HCM số 6 bis Tôn Đức Thắng Q.1