Giáo Lý

Vui học Thánh Kinh 40

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả "Vui học Thánh Kinh 38". Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh. 

Ban Mục Giáo Lý Giáo Phận họp đề cử Đại Biểu tham dự Đại Hội Dân Chúa Việt Nam tháng 11.2010

Vào lúc 9g sáng thứ Bảy 23.10.2010, gần 100 đại biểu GLV đã tề tựu về TTMV TGP để trao đổi và bình chọn 4 GLV làm đại biểu tham dự Đại Hội Dân Chúa.

Vui học Thánh Kinh 39

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả "Vui học Thánh Kinh 39". Tài liệu do anh GB. Nguyễn Thái Hùng biên soạn dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Vui học Thánh Kinh 38

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả "Vui học Thánh Kinh 38". Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Vui học Thánh Kinh 37 CN XXVIII TN

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả "Vui học Thánh Kinh 37 CN XXVIII TN". Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Vui học Thánh Kinh tháng10

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả "Vui học Thánh Kinh tháng 10". Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Vui học Thánh Kinh: Gia trưởng

Thánh Kinh không nhắc gì đến cha mẹ của Đức Maria, nhưng theo truyền thống họ là ai? 

a. Ông Gioakim và bà Anna b. Ông Dacaria và bà Anna c. Ông Giôgiakim và bà Anna d. Ông Gioan và bà Êlisabét 

Biên bản họp thường kỳ lần I/2010 của Uỷ ban Giáo lý Đức tin

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2010, tại Trung Tâm Mục Vụ Saigon (TGP TP.HCM) đã diễn ra phiên họp thường kỳ lần I/2010 của UB Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN.  

Chương trình đào tạo GLV năm học 2010 - 2011

Ban Giáo Lý tổng giáo phận thông báo: Chương trình đào tạo giáo lý viên cấp I - Khóa II và cấp II - khóa I năm học 2010 - 2011

Đại hội Giáo lý viên mừng Năm Thánh 2010: Ngày 2

Hôm nay 25/07/2010, Ủy Ban Giáo Lý Giáo Phận TP.HCM chính thức ra mắt trong Thánh lễ đồng tế chiều nay do ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn chủ sự.