Giáo Lý

Bỏ Ngài con biết theo ai?

Mang tiếng là con Chúa nhưng tôi chưa một lần hình dung hình ảnh người Cha trên trời, mãi cho đến những ngày tháng cuối đời của Mẹ tôi, mãi cho đến lúc tôi trở thành người mồ côi...

Giáo lý viên, anh chị em là ai?

Trong Giáo hội sứ vụ, anh chị em giáo lý viên là những nhà truyền giáo. Vậy anh chị em hãy luôn ghi nhớ khía cạnh sứ vụ này của Giáo Hội, để công tác huấn giáo của anh chị em được chu đáo và nâng cao.

Khóa “Kịch Bản Kinh Thánh” trong Tuần lễ Giáo lý 18-22/7/2011

Khóa “Kịch bản Kinh Thánh” đã khai mạc vào lúc 18g15 ngày 18/7/2011 tại hội trường B203 của Trung Tâm Mục Vụ GP dưới sự hướng dẫn của Lm. Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa, dòng Tên

Khóa “Giáo lý và Truyền thông ” trong Tuần lễ Giáo lý 18-22/7/2011

Khóa “Giáo lý và Truyền thông” đã khai mạc vào lúc 18g30 ngày 18/7/2011 tại giảng đường Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận do Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền đảm trách.

Khóa “Kể chuyện Giáo lý” trong Tuần lễ Giáo lý 18-22/7/2011

Khóa “Kể chuyện Giáo lý”, khai mạc vào lúc 18g30 ngày 18/7/2011 tại hội trường G.B Phạm Minh Mẫn của Trung Tâm Mục Vụ GP, do linh mục Lê Quang Uy dòng Chúa Cứu Thế đảm trách.

Khóa “Tông huấn Lời Chúa” trong Tuần lễ Giáo lý 18-22/7/2011

“Tuần lễ Giáo lý” bao gồm 4 giảng khóa, trong đó có khóa “Tìm hiểu Tông huấn Lời Chúa” do Đức Ông Phanxicô B. Trần Văn Khả, chuyên viên Kinh thánh đảm trách. Khóa này đã diễn tiến trong năm ngày.