Giáo Lý |

Giáo Lý

Khóa đào tạo Giáo lý viên 2013 12/5/2013 – 14/12-2013

Ban Giáo lý Giáo phận tiếp tục các khóa mới cho chương trình đào tạo giáo lý viên niên khóa 2013 tại 3 cơ sở: (1) Trung tâm Mục vụ, (2) Tam Hải (Thủ Đức) và (3) An Nhơn (Xóm Mới).
 

Tiểu ban Giáo Lý Dự Tòng: Thư báo tĩnh tâm mùa chay

 Tĩnh Tâm Giáo Lý Viên tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái vào 15g00 Thứ Bảy 23.03.2013 - kết thúc 15g00 Chúa Nhật – Lễ Lá 24.03.2013

Sinh hoạt Chuyên đề HVMV: Vatican II và nỗ lực canh tân việc dạy giáo lý

Thân mời quý Giảng viên, Học viên và các Giáo lý viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề vào thứ Bảy 2.2.2013, từ 14g – 17g, tại hội trường TTMV GB. Phạm Minh Mẫn.

Tuần lễ làm việc về Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạng hỏi-thưa (07-11/01/2013)

Từ 7-11/1/2013, các linh mục phụ trách giáo lý trong ba giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài gòn đã nhóm họp tại TTMV GP Mỹ Tho để soạn thảo Sách GLHTCG dạng hỏi thưa.

Vui học Thánh Kinh tháng 12

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả "Vui học Thánh Kinh 38". Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Vui học Thánh Kinh: Tháng các linh hồn (Lễ Các Đẳng)

Mục VUI HỌC THÁNH KINH kính gởi đến Quí Độc Giả tập tài liệu: "Vui học Thánh Kinh: Tháng các Linh Hồn - Lễ Các Đẳng" (Tài liệu dành cho các GLV và PH).

Họp mặt Giáo lý viên dự tòng

Kính mời tham dự ngày họp mặt giáo lý dự tòng

 Buổi Gặp Gỡ hằng tháng và Ngày Sinh Hoạt Định Kỳ lần 2/2012

Khai mạc khóa Đào tạo Giáo lý viên

Khóa Đào tạo Giáo lý viên (GLV) niên khóa 2012 - 2013 đã được khai mạc vào lúc 14g00 ngày 09/09/2012 tại Hội trường GB Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Chương trình đào tạo Giáo lý viên 2012-2013

Năm nay, ngoài TTMV với 3 cấp huấn luyện, Ban Giáo lý GP mở thêm 2 cơ sở mới ở giáo xứ Tam Hải (Thủ Đức) và giáo xứ An Nhơn (Xóm Mới).