Ơn Gọi

Hình ảnh đêm cử hành ngày Quốc tế Ơn gọi lần 47 tại ĐCV Sàigòn

Hình ảnh về Ngày Quốc tế Ơn Gọi lần thứ 47 đã được cử hành tại ĐCV Thánh Giuse vào lúc 19g ngày 23/04/2010 với chủ đề “Đời sống chúng tá khơi dậy các ơn gọi”

Đức Hồng Y gặp gỡ các anh em dự tu tại Tòa Tổng Giám mục TP.HCM

Sáng ngày 12/2/2010 tại Toà Tổng giám mục, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã gặp gỡ quí cha đặc trách ơn gọi và toàn thể các anh em dự tu trong giáo phận

Tuyển sinh Lớp Tìm hiểu Ơn Thiên Triệu (2009-2010)

Điều kiện: tuổi từ 18 đến 25, đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, trình diện Cha đặc trách Ơn gọi tại Giáo Hạt mình.