Ơn Gọi

Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

Phát triển ơn gọi truyền giáo trong giáo xứ là yêu cầu cấp thiết cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Vấn đề này đòi hỏi sự nỗ lực và dấn thân cao độ của mọi thành phần dân Chúa tại mỗi giáo xứ nhất định.

Hành trình ơn gọi

Trình thuật nhỏ về việc Chúa Giêsu khiến bão biển lặng yên, nhưng được đọc trong thánh lễ trao áo chùng thâm cho các chủng sinh nên cũng gợi lên những ý tưởng liên quan đến hành trình ơn gọi đời linh mục.

Thần học về đời sống tận hiến

Trước hết cần ôn lại sự tiến triển của thần học về đời tận hiến từ công đồng Vaticano II, cũng như những vấn đề được Thượng hội đồng gợi lên, để từ đó dẫn nhập vào văn kiện của Đức Gioan Phaolô II.

Những lối thực hiện ơn gọi dâng hiến

Căn bản ơn gọi tận hiến là tuân giữ ba lời khuyên Tin Mừng, như Giáo hội đòi hỏi ngày nay, tức là theo sát đời sống Chúa Giêsu. Và đây là điểm chung cho tất cả...

Người tu sĩ & nhân bản

Huấn luyện nhân bản là một chiều kích không thể thiếu trong tiến trình đào tạo người tu sĩ. Tại sao người tu sĩ cần trưởng thành nhân bản? Người tu sĩ cần huấn luyện như thế nào để trưởng thành nhân bản?

Chia sẻ với em, người muốn đi tu làm linh mục

Trước khi làm linh mục, thì người linh mục là một con người như những thanh niên khác, nhưng hạnh kiểm phải trổi vượt trên họ, hạnh kiểm đây chính là đời sống có nhân bản.

Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế cầu cho Ơn gọi lần thứ 48

Trong sứ điệp, ĐTC giải thích rằng ”Đề nghị ơn gọi trong Giáo hội địa phương” có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô.

Ý nghĩa và tác động của Ơn Thiên Triệu

Ý nghĩa nguyên thủy của Ơn Gọi là một lời mời gọi làm một phận sự nào đó trong cuộc sống. Ý nghĩa này vẫn còn phù hợp với những ai được gọi sống đời tu trì...

Đôi dòng suy tư nhân ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu

Mỗi ơn gọi được Chúa khơi dậy như một hồng ân, để bản thân người được gọi biết hành động, biết đáp lại tiếng Chúa một cách mau mắn và thích ứng.