Y tế Công giáo

Sinh hoạt Giới Y tế Công giáo Tổng Giáo phận TPHCM

Vào lúc 15g30 ngày 31/01/2010, tại TTMV diễn ra buổi hội thảo và thánh lễ mừng NT của Giới Y tế CG với chủ đề “Hiệp thông & phục vụ”, nhằm chuẩn bị Ngày Quốc tế Bệnh nhân