Thiếu nhi Thánh Thể

Sa mạc Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể Liên dòng Mến Thánh Giá

Sa mạc Thực hành Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể dành cho các nữ tu  Lớp Thần học Liên dòng Mến Thánh Giá do Liên đoàn Anrê Phú Yên tổ chức, đã diễn ra trong hai ngày 06 và 07.03.2015, tại Trung tâm Hành hương Bãi Dâu Vũng Tàu.

Xứ đoàn Gioan Bosco Chợ Quán: Niềm vui Phục Sinh

Nhằm giúp các em thiếu nhi biết sống chia sẻ và thực hành bác ái, xứ đoàn Gioan Bosco thuộc giáo xứ Chợ Quán, đã tổ chức cho các em thiếu nhi thăm viếng các cụ già, các kẻ liệt và neo đơn.

Lớp Thần học Liên Hội Dòng Mến Thánh Giá: Sa mạc Trợ úy

Hơn 100 nữ tu đã tụ họp về Gx. Hạnh Thông Tây tham dự Sa mạc Huấn luyện Trợ úy TNTT do cha Giuse Phạm Đức Tuấn và Liên đoàn Anrê Phú Yên tổ chức trong hai ngày.

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53)

Sa Mạc Vươn Lên 53 được diễn ra từ ngày 23-08-2013 đến ngày 25-08-2013, tại giáo xứ Thánh Cẩm, giáo hạt Thủ Thiêm, và quy tụ 126 SMS đến từ các giáo xứ trong TGP TPHCM.

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II – Lên Đường 15

Trong hai ngày 17 và 18-8-2013, Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp II – Lên Đường 15 đã được tổ chức tại giáo xứ Thánh Cẩm, hạt Thủ Thiêm, TGP TPHCM.