Thiếu nhi Thánh Thể

Thiếu nhi giáo xứ Phú Bình: Về với thiên nhiên

Trong hai ngày 27 & 28.06.2015, các em thiếu nhi trong Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Phú Bình đã tham dự trại hè với chủ đề “Em học với Chúa Giêsu - sống Hy sinh”.

Thánh lễ Tuyên hứa Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể

Lễ tuyên hứa của các Huynh Trưởng cấp II, đã tham gia các Sa Mạc Lên Đường 16 và 17, được tổ chức vào lúc 10g00 sáng Chúa nhật 28/06/2015 tại Gx. Hạnh Thông Tây.

Sa mạc Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể Liên dòng Mến Thánh Giá

Sa mạc Thực hành Trợ úy Thiếu nhi Thánh Thể dành cho các nữ tu  Lớp Thần học Liên dòng Mến Thánh Giá do Liên đoàn Anrê Phú Yên tổ chức, đã diễn ra trong hai ngày 06 và 07.03.2015, tại Trung tâm Hành hương Bãi Dâu Vũng Tàu.

Xứ đoàn Gioan Bosco Chợ Quán: Niềm vui Phục Sinh

Nhằm giúp các em thiếu nhi biết sống chia sẻ và thực hành bác ái, xứ đoàn Gioan Bosco thuộc giáo xứ Chợ Quán, đã tổ chức cho các em thiếu nhi thăm viếng các cụ già, các kẻ liệt và neo đơn.

Lớp Thần học Liên Hội Dòng Mến Thánh Giá: Sa mạc Trợ úy

Hơn 100 nữ tu đã tụ họp về Gx. Hạnh Thông Tây tham dự Sa mạc Huấn luyện Trợ úy TNTT do cha Giuse Phạm Đức Tuấn và Liên đoàn Anrê Phú Yên tổ chức trong hai ngày.