Lòng Thương Xót Chúa

Giáo xứ Châu Bình: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Tĩnh tâm Mùa Chay

Nhân Chúa nhật 2 Mùa Chay 13.3.2017, cộng đoàn LCTX Gx. Châu Bình, hạt Thủ Đức đã tổ chức buổi Tĩnh tâm tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn, Bà Rịa.

Tổng Giáo phận TPHCM: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2016

Đại lễ LCTX TGP TPHCM diễn ra từ 14g30 đến 19g00 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM. Đến tham dự có khoảng 7.000 người gồm mọi thành phần Dân Chúa của TGP.TPHCM và của các giáo phận.

Giáo xứ Tân Định: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót mừng Lễ Thánh Tâm

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 2015

Chiều ngày 16-4-2015, từ 14g00 đến 19g30, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP Sài Gòn đã long trọng mừng đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Mục vụ.

Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót 2015

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.