Hiệp Hội Thánh Mẫu

Hiệp hội Thánh Mẫu: Hiệp sống Chúa Kitô

Hiệp hội Thánh Mẫu hay Hiệp sống Kitô là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành thuộc Tổng Giáo Phận TP. Hồ Chí Minh, thành lập từ 1955 do linh mục Giacôbê Đỗ Minh Lý