Hội các Bà Mẹ Công giáo

Tập san Mẹ Hiền tháng 03.2010

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Các Bà Mẹ Công Giáo mừng ngày Quốc tế Phụ nữ

Thánh Lễ họp mặt mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2010 tại Thánh Đường Giáo Xứ Tân Định. Thành phần tham dự gồm Các bà mẹ Công Giáo trong Giáo Phận

Tập san Mẹ Hiền tháng 02.2010

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP. TP.HCM năm 2009

Hội Các Bà Mẹ CG là một đoàn thể tông đồ giáo dân hoạt động nhằm mục đích là phối hợp các Bà Mẹ CG trong một tâm tình, một tư tưởng cùng nhau chung lời cầu nguyện...

Đại hội Tổng kết của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP. TP.HCM năm 2009

Vào lúc 8g30 ngày 16/1/2010, trên Hội Trường lầu 3 của giáo xứ Tân Định, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP. TP.HCM đã khai mạc Đại hội Tổng kết hoạt động của Hội trong năm 2009

Tập san Mẹ Hiền tháng 01.2010

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Các Bà Mẹ Công Giáo với một chuyến đi cứu trợ

Có lẽ ở VN không có con đường nào xấu như con đường lên Tây Nguyên, bụi tung mù trời, ổ voi, ổ gà làm xe lắc lư con tầu đi. Với mục đích đi tìm Chúa, CBM cố gắng chịu đựng...

Tập san Mẹ Hiền tháng 12.2009

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 11.2009

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 10.2009

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.