Hội các Bà Mẹ Công giáo

Tập san Mẹ Hiền tháng 02 năm 2014

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 01.2013

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 12 năm 2012

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

 

Tập san Mẹ Hiền tháng 6.2012

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Tập san Mẹ Hiền tháng 5.2012

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

 

Hạt Tân Sơn Nhì: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng và 15 năm thành lập

Nhân dịp Lễ Truyền Tin, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Sơn Nhì, Cha Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì - đã chủ sự Thánh lễ trọng thể vào lúc 17g30 ngày 26-3, tại thánh đường giáo xứ Tân Hương.

Giáo xứ Tân Phú: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng bổn mạng

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Tân Phú đã long trọng mừng lễ Truyền Tin, bổn mạng của hội, vào lúc 17g00 ngày 25-3-2012.

Tập san Mẹ Hiền tháng 4.2012

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.

Hội CBMCG TGP Sàigòn: Đại hội tổng kết hoạt động 2011

Ngày 18/02/2012 được sự hướng dẫn của cha Tổng Linh hướng, Hội CBMCG Giáo phận Sàigòn đã tổ chức Đại hội tổng kết hoạt động 2011.

Tập san Mẹ Hiền tháng 3.2012

Tập san Mẹ Hiền là tập san của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, có nguyện vọng, cùng với Trái tim Vẹn sạch Mẹ Maria, cầu xin Chúa chúc lành cho con cái và gia đình.