Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới: Chúc mừng lễ Phục Sinh quý cha nghỉ hưu

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới, kết hợp với Ban Bác ái Xã hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP TPHCM đến thăm và tặng quà cho quý cha tại Trụ sở An dưỡng Phát Diệm lúc 09g00 ngày 04/4/2015.

Nội san Lửa Mến tháng 4 năm 2015

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Nội san Lửa Mến tháng 11 năm 2014

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.