Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Thường huấn đợt 1/2014

Nhằm trang bị kiến thức căn bản về đoàn thể, Ban chấp hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (BCH) TGP TPHCM đã tổ chức lớp Thường huấn căn bản đợt 1 năm 2014 cho các đoàn viên.

Nội san Lửa Mến tháng 5 năm 2014

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Nội san Lửa Mến tháng 4 năm 2014

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP: Tri ân quý cha và nữ tu hưu dưỡng

Lúc 08g30 ngày 05/3/2014, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP Sài Gòn và hạt Xóm Mới đã đến thăm và tặng quà cho quý cha tại Nhà An dưỡng Phát Diệm và quý soeur tại Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp.

Nội san Lửa Mến tháng 3 năm 2014

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Nội san Lửa Mến tháng 02 năm 2014

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn Dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Đức Yêu thương

Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, Tổng linh hướng GĐPTTT đã chia sẻ cho đại diện GĐPTTT các giáo hạt và các xứ đoàn trong giáo hạt Thủ Đức bài học “Đức Yêu thương”.