Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Nội san Lửa Mến tháng 6 năm 2015

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Giáo xứ Bùi Phát: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm thăm làng phong Ma-Rớ

Đúng 22g00 ngày 17-4-2015, 42 anh chị em đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn Bùi Phát đã khởi hành đi thực thi bác ái tại làng phong Ma-Rớ thuộc giáo xứ Phú Phong, giáo hạt Cam Ranh, GP Nha Trang.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới: Chúc mừng lễ Phục Sinh quý cha nghỉ hưu

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới, kết hợp với Ban Bác ái Xã hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP TPHCM đến thăm và tặng quà cho quý cha tại Trụ sở An dưỡng Phát Diệm lúc 09g00 ngày 04/4/2015.

Nội san Lửa Mến tháng 4 năm 2015

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.