Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Nội san Lửa Mến tháng 3.2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Nội san Lửa Mến tháng 02.2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Nội san Lửa Mến tháng 01 năm 2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới (GĐPTTTCG XM), đã được cử hành lúc 17g00 ngày 20.11.2015 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP: Mừng bổn mạng

Thánh lễ mừng trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ, bổn mạng GĐPTTT TGP TPHCM đã được cử hành lúc 09g00 ngày 17/11/2015, tại nhà thờ giáo xứ Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm.