Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Giáo hạt Phú Thọ: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm thực thi bác ái

Vào lúc 5g30 sáng thứ Bảy ngày 09.04.2016, đại diện BCH, quý ân nhân và các thành viên GĐPTTT hạt Phú Thọ khởi hành thực thi bác ái tại giáo xứ Hiệp Nhất, Giáo phận Xuân Lộc.

Giáo xứ Thái Bình: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm thực thi bác ái

Với sự đồng hành của cha Giuse Đỗ Mạnh Cường - chánh xứ kiêm linh hướng xứ đoàn Thái Bình - Hội GĐPTTT Chúa Giêsu gồm 40 người đã khởi hành đến Cô nhi Thiên Bình lúc 08g30 ngày 02.4.2016.

Nội san Lửa Mến tháng 3.2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Nội san Lửa Mến tháng 02.2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Nội san Lửa Mến tháng 01 năm 2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hạt Xóm Mới: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới (GĐPTTTCG XM), đã được cử hành lúc 17g00 ngày 20.11.2015 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.