Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP Sàigòn: Mừng lễ bổn mạng

Thánh lễ mừng kính Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng Gia đình PTTT Chúa Giêsu TGP được cử hành lúc 09g30 ngày 11.11.2016, tại nhà thờ giáo xứ Tân Chí Linh.

Nội san Lửa Mến tháng 10.2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Phú Thọ: Thực thi bác ái

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Phú Thọ đã tổ chức chuyến thực thi bác ái tại miền Tây và giúp trên 1000 hộp bánh Trung thu cho các cháu vùng cao nguyên.

Gia đình PTTT Chúa Giêsu giáo hạt Xóm Mới: Hành hương Năm Thánh LTX

GĐPTTTCH giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức buổi hành hương lúc 15g00 ngày 10.6.2016 tại giáo xứ An Nhơn, đã thu hút trên 300 đoàn viên từ 11 xứ đoàn đến tham dự giờ Chầu Thánh Thể với chủ đề “Ngợi ca Lòng Chúa Thương Xót”,

Giáo xứ Tân Mỹ: GĐPTTT hội nghị tổng kết

Vào lúc 09 giờ sáng ngày 07-05-2016, tại hội trường giáo xứ Tân Mỹ đã diễn ra buổi hội nghị tổng kết thành quả hoạt động sau 1 năm của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu xứ đoàn (05/2015 – 05/2016).

Nội san Lửa Mến tháng 5.2016

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa và giúp cộng đoàn dân Chúa trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.