Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Tập san Lửa Mến tháng 06.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tập san Lửa Mến tháng 05.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tập san Lửa Mến tháng 04.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm giáo xứ Tân Phú thực thi bác ái Mùa Chay

Cứ vào Mùa Chay theo định kỳ hằng năm, GĐPTTT Xứ đoàn Tân Phú Hạt Tân Sơn Nhì tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tàu, kết hợp với chia sẻ bác ái Mùa Chay.

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt Tân Sơn Nhì: Tĩnh tâm

Vào lúc 9h00, ngày 19.3.2010 tại Giáo xứ Tân Phú đã diễn ra Lễ Hành Hương tĩnh tâm của Gia Đình PTTT Hạt Tân Sơn Nhì với sự chủ tế Cha Hạt trưởng GB. Đoàn Vĩnh Phúc

Tập san Lửa Mến tháng 03.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tập san Lửa Mến tháng 01.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tập san Dân Chúa tháng 12.2009

Tập san Dân Chúa tháng 12.2009

Tập san Dân Chúa tháng 11.2009

Tập san Dân Chúa tháng 11.2009

Tập san Lửa Mến tháng 10.2009

Tập san Lửa Mến tháng 10.2009