Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Tập san Lửa Mến tháng 8.2011

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tập san Lửa Mến tháng 7.2011

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

GĐPTTT TGP tổ chức chuyến thăm khám bệnh từ thiện

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm TGP, được sự kết hợp HĐMV/GX Tân Định, nhiều y bác sĩ và ân nhân đã thực hiện chuyến bác ái khám chữa bệnh tại tỉnh Gia-Lai.

Tập san Lửa Mến tháng 10.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tập san Lửa Mến tháng 09.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

Tập san Lửa Mến tháng 08.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo hạt Xóm Mới: Hành hương Năm Thánh 2010

Vào 19g00 ngày 03/6/2010, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Xóm Mới đã hành hương Năm Thánh 2010 tại nhà thờ Hà Nội với sự hướng dẫn của cha GB Nguyễn Văn Luyến

Tập san Lửa Mến tháng 06.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tập san Lửa Mến tháng 05.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tập san Lửa Mến tháng 04.2010

Tập san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu