Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm

Giáo xứ Trung Mỹ Tây: Quá trình phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt Tạ giáo xứ Trung Mỹ Tây được thành lập ngày 07.01.2011 với 33 đoàn viên, do linh mục Giuse Nguyễn Đức Trí là linh hướng tiên khởi.

Giáo xứ Bùi Phát: Đoàn GĐPTTT thăm làng phong

“Chúa thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. Lời Chúa trên đây được Linh mục chánh xứ chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn tại Gx. Phú Phong.

Giáo xứ Tân Mỹ: Lược sử hội GĐPTTT Chúa Giêsu

Được thành lập từ năm 2014 với 62 đoàn viên, đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Tân Mỹ rất năng nổ tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ và thực thi bác ái,

Giáo xứ Tân Đông: Lược sử hội GĐPTTT Chúa Giêsu

Được thành lập từ tháng 06.4.2008 với 69 đoàn viên, các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm xứ đoàn Tân Đông rất năng nổ trong công tác bác ái, tham gia mọi sinh hoạt trong giáo xứ.

Nội san Lửa Mến tháng 01.2017

Nội san Lửa Mến là tài liệu học tập của Gia đình PTTT Chúa Giêsu, nhằm hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa nơi đoàn viên và cộng đoàn.

Giáo xứ Lạc Quang: Sự hình thành và phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo xứ Lạc Quang được thành lập ngày 05.02.2010 với 78 đoàn viên. Từ đó đến nay, các đoàn viên rất năng nổ trong công tác bác ái...

Giáo xứ Chợ Cầu: Sự hình thành và phát triển Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

Hội Phạt tạ giáo xứ Chợ Cầu được thành lập từ năm 1972. Đến năm 2008 sáp nhập thành Gia đình PTTT Chúa Giêsu, các đoàn viên rất năng nổ trong công tác bác ái...

Giáo xứ Chợ Quán: Tân hội viên GĐPTTT Chúa Giêsu tuyên hứa

Tám tân hội viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu đã tuyên hứa trong thánh lễ Chúa Kitô Vua do cha sở Phanxicô Xaviê cử hành vào lúc 17g30 ngày 19/11/2016.

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng

Lúc 17g45 ngày 18/11/2016, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt đã tề tựu tại ngôi thánh đường giáo xứ Tân Thái Sơn để hân hoan hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng.