Doanh nhân Công giáo

Doanh nhân Công Giáo: Tĩnh tâm Mùa Vọng

Ban Điều hành giới DNCG Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi Tĩnh tâm cho hơn 100 doanh nhân, lúc 8g30 Chúa nhật 09/12/2012, tại TTMV TGP TPHCM với chủ đề “Hãy dọn đường”.

Giới Doanh nhân Công giáo: Giao lưu và trao Học bổng Tôma Thiện

Sáng Chúa nhật 29/10/2012, tại hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TP.HCM đã diễn ra buổi giao lưu và trao học bổng học kỳ I năm 2012 – 2013

Doanh nhân Công giáo Giáo phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Vọng 2011

Gần 100 doanh nhân Công giáo dành nguyên một buổi sáng để tham dự buổi tĩnh tâm mùa Vọng tại Nhà Truyền Thống Trung tâm Mục vụ TGP lúc 8g30 ngày Chúa nhật 11-12-2011 dưới sự hướng dẫn của cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn.

Giới Doanh nhân Công giáo: tĩnh tâm Mùa Vọng

Vào 9g ngày 6.12 tại Trung tâm Mục vụ TGP, có buổi tĩnh tâm Mùa Vọng của giới Doanh nhân Công giáo và ĐHY GB Phạm Minh Mẫn chủ tế Thánh lễ đồng tế với năm Linh mục

Một gia đình doanh nhân công giáo: 25 năm son sắt

Anh chị Thái-Anh đã mừng ngân khánh hôn phối của mình với đại gia đình huyết tộc, doanh nhân và giáo phận: một đại gia đình êm ấm và hạnh phúc