Doanh nhân Công giáo

Giới Doanh nhân Công giáo tĩnh tâm Mùa Vọng 2016

Sáng Chúa nhật 18.12.2016, giới Doanh nhân Công giáo đã có buổi tĩnh tâm mùa Vọng, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn với khoảng hơn 50 người tham dự.

Giới Doanh nhân Công giáo: Sinh hoạt tháng 11

Giới Doanh nhân Công giáo TGP đã có buổi sinh hoạt tháng 11.2016 vào sáng Chúa nhật 27.11.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Giới Doanh nhân Công giáo: Sinh hoạt định kì tháng 10/2016

“Kết nối yêu thương là kết nối những mảng đời trong tình yêu xót thương, kết nối mọi sự đạo đời trong tình yêu xót thương”. Cha Giuse Tạ Huy Hoàng đã chia sẻ trong buổi họp định kì tháng 10/2016.

Doanh nhân Công giáo: Kết nối kinh doanh tháng 9.2016

Chủ đề “Kết nối kinh doanh” được giới Doanh nhân Công giáo chọn để sinh hoạt vào sáng Chúa nhật 25.9.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Doanh nhân Công giáo: Kết nối kinh doanh - tháng 7.2016

Chủ đề “Kết nối kinh doanh” đã được giới Doanh nhân Công giáo chọn để sinh hoạt vào sáng Chúa nhật ngày 31.7.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Doanh nhân Công giáo: Tổng kết các hoạt động

Giới Doanh nhân Công giáo đã có buổi sinh hoạt tháng 6.2016 vào sáng Chúa nhật 26.6.2016 tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM.

Adora Dynasty - Khởi công từ những tấm lòng

Các doanh nhân của Adora đã hợp đồng với Tổng Giáo phận để phát huy mọi tiềm năng của mảnh đất hơn 1.000 mét vuông để thực hiện các dịch vụ, phục vụ cho gia đình, xã hội, đồng thời tạo quỹ cho TGP

Doanh nhân Công giáo: Kết nối kinh doanh

Giới Doanh nhân Công giáo đã sinh hoạt định kỳ vào sáng Chúa nhật 20/03/2016, tại Trung tâm Mục vụ TGP TPHCM. Có sự hiện diện của cha Đaminh Nguyễn Đình Tân, linh hướng DNCG, và khoảng 60 DNCG.