Tin/Bài mới

Ngày đăng Type
Gx. Chợ Quán: Thêm sức và Bao đồng 13-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Bùi Phát: 50 năm thành lập GĐPTTT 13-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Hà Nội: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 13-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Hà Nội: KN Đức Mẹ hiện ở Fatima 13-06-2018 Thư viện ảnh
Giảng lễ TN: CN 11 TN- B (+video) 13-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Hợp An: 60 năm thành lập GĐPTTT 13-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Hạnh Thánh Nicôla Bùi Đức Thể 13-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Hạnh Thánh Augustinô Phan Viết Huy 13-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Ngày 13/6: Thánh Antôn Padua, Lmts 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Caritas SG: khai trương phòng Trị Liệu 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Ban MVGĐ TGP: Bữa cơm Thiên Đường 6 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Việt: Mừng bổn mạng Lễ sinh 12-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Tân Thành: Mừng bổn mạng GĐPTTT 12-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Tân Đông: Tân LM dâng lễ tạ ơn 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Phú: Lãnh nhận Chúa Thánh Thần 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Thạch Đà: Tân Lm dâng lễ tạ ơn 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Hà Nội: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 12-06-2018 Thư viện ảnh
Thông báo: Lễ giỗ 100 ngày ĐTGM Phaolô 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Nhà thờ Chính Tòa SG: Hồng ân Thánh Thần 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Bình An Thượng: KN 20 năm LM cha sở 12-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Thánh Kinh bằng hình: CN 11 TN - Năm B 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Caritas SG: Khánh thành phòng trị liệu cho trẻ 11-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Bình Xuyên: Mùa Gặt Hồng Ân 11-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Tân Phú: Lãnh nhận Chúa Thánh Thần 11-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Bình An Thượng: KN 20 năm LM cha sở 11-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Bình An: Tân LM dâng lễ tạ ơn 11-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Bùi Môn: Tân LM dâng lễ tạ ơn 11-06-2018 Thư viện ảnh
Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 12 TN-B 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
UB Công Lý & Hoà Bình: Thư gửi Quốc Hội 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Thăng Long: Bổn mạng GĐPTTT 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Bàn Cờ: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Chợ Quán: Đón nhận 24 tân tòng 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Đông: Mừng lễ bổn mạng 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Phú: Lễ Bổn mạng GĐPTTT 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Vĩnh Hòa: Tân Lm dâng lễ tạ ơn 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Việt: GĐPTTT mừng bổn mạng 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Trung Mỹ Tây: Mừng Lễ Thánh Tâm 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Tân Định: Mừng lễ bổn mạng 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Thủ Đức: GĐPTTT mừng bổn mạng 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Vĩnh Hòa: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
GX. Sao Mai: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Thăng Long: GĐPTTT mừng bổn mạng 11-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Bùi Phát: Thánh lễ Thêm Sức 11-06-2018 Bài viết/ Tin tức
ĐTC cổ võ sự phát triển năng lượng 10-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Bàn Cờ: Bổn mạng Gia đình PTTT 10-06-2018 Thư viện ảnh
Ban MVGĐ TGP: Bữa cơm Thiên Đường 6 10-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Tân Đông: Tân Lm dâng lễ tạ ơn 10-06-2018 Thư viện ảnh
Gx. Tân Phú: Bổn mạng Gia đình PTTT 10-06-2018 Thư viện ảnh
Ngày 11/06: Thánh Barnaba, tông đồ 10-06-2018 Bài viết/ Tin tức
Gx. Thạch Đà: Tân Lm dâng lễ tạ ơn 10-06-2018 Thư viện ảnh